புது வருடம் ‍- 2020


இந்த ஆண்டில்
1. 52 புத்தகங்களை வாசிப்பது
2. வாசித்த புத்தகங்களுக்கான அறிமுகத்தை தமிழில் காணொளியாக இணையத்தில் பதிவேற்றுவது
3. தெலுங்கு மொழியினை சரளமாக பேசவும்,எழுதவும்,வாசிக்கவும் கற்றுக்கொள்வது
என மூன்று செயல்களைத் திட்டமிடுகிறேன்.

சென்ற ஆண்டில் 50 புத்தகங்களை வாசிக்கத்திட்டமிட்டு 7 புத்தகங்களை மட்டுமே முழுமையாக வாசித்தேன். எந்த விதமான காரணம் கூறிக்கொண்டாலும் திட்டமிட்டதனை அடய முடியவில்லை என்பதே உண்மை. அதிலுள்ள குறைபாடுகளை திருத்திக்கொண்டு மீண்டும் முன் செல்லத் திட்டமிடுகிறேன்.

இரண்டாவதாக, வாசித்த புத்தகங்களைப்பற்றி இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான காரணம் ஒன்று உள்ளது. அதனை பின்னர் பதிவிடுகிறேன். ஏன் இப்பொழுது பதிவிடவில்லை என்பதனையும் அப்பொழுதே விவரிக்கிறேன்.

மூன்றாவதாக தெலுங்கு மொழி தொடர்பாக. சென்ற வருட திட்டமிடல் தான். மீண்டும் இவ்வருடத்தில்.

இவையல்லாமல் மேலும் இரண்டு புதிய பழக்கவழக்கங்களை கைக்கொள்ளத் திட்டமிடுகிறேன். அது தினமும் அதிகாலையில் 4 மணிக்கு எழுவது மற்றும் தினமும் மைதானத்திற்கு உடற்பயிற்சிக்கு செல்வது என. பார்க்கலாம்.
நன்றி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.