தினம் ஒரு வார்த்தை 10 – boodle

boodle – (ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அர்த்தங்கள்)

1. மொத்தமாக அல்லது அதிக அளவிலான
2. முறைகேடாக பணம் பெறுதல். உதாரணமாக‌ லஞ்சம்
3. பணம் என்பதன் பேச்சு வழக்கு

Sample Sentence
Get away with this whole boodle

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.